Gazdaság / Beruházások

Beruházások

Vát, tavasz utca útrekonstrukció
Ütemezés: 2005. június 1. - 2005. szeptember 30.
Tervezett idő: 4 hónap
Pénzösszeg:

3.125.096,- Ft + 25% Áfa = 3.906.370,- Ft

Leírás:

Vát, Tavasz utca meglévő útszakaszának útrekonstrukciója.
A beruházás célja:
A beruházás a Tavasz utca 252,2 méteres, meglévő kavicsolt út területét érinti, amely jelenlegi pálya szerkezete mészkőzúzalék, a többéves használat következtében tömörödött, függőleges vonalvezetése egyenetlen. Cél a balesetveszélyes felületi hibák megszüntetése, portalanított út kivitelezése, az utca teherbíró képességének növelése a burkolat vízzáróvá tételével.

A beruházás, felújítás helye:
9748 Vát, Tavasz utca 178/43 hrsz

  • tulajodonos: Vát Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi 1/1 tulajdoni hányadban
  • belterületi B VI. d. lakóút
  • Jelenlegi nyilvántartás szerinti hossza, területe, átlagszélessége, burkolat típusa: a meglévő útszakasz hossza 252,2 méter. Az út szélessége 5,00 - 6,00 méter között váltakozik.
    (A közúti nyilvántartás szerinti összterülete: 9822 m2) a burkolat típusa: kavicsolt

A beruházás, felújítás ismertetése, a tervezett munka (műszaki) technológiai leírása:
Vát, Tavasz utca teljes útrekonstrukciója, a beruházással érintett terület a Petőfi Sándor utcából nyíló Tavasz utca 252 méteres, meglévő kavicsolt út területét érinti. A portalanított út kivitelezése a meglévő helyszínrajzi elrendezést figyelembe véve a meglévő kavicsolt út felhasználásával történhet.
A keresztmetszeti kialakítás:

Burkolatszélesség: 2 x 2,75 m = 5,5 m
Oldalesés: kétoldali 2 %
Padka: 0.5-0,5 m kavicsolt
Oldalesés: 1 %

A tervezett munka:

  • az útfelület kiegyenlítése, terv szerinti lejtés kialakítása, a letermelt anyag deponálása, felület újra tömörítve 1382 m2-en;
  • földnyesés padkák területéről a felesleg elszállításával, elterítésével 757 m2-en
  • útfelületen 4 cm 0/40 antigorit kővel szórt alap készítés tömörítéssel (55,5 m3)
  • hengerelt aszfalt kopóréteg bitumen emulsios előpermetezéssel 4 cm vastagságban AB-12 jelű (55,5 m3)
  • padka visszatöltése lenyesett anyagból vöröskavics kiegészítéssel, tömörítéssel 252,2 m2 -en


 

Játszótér építése
Ütemezés: 2005. június 1. - 2005. július 15.
Tervezett idő: 1,5 hónap
Pénzösszeg: 625.000 Ft
Leírás:

Vát településen a "Csikógyöpön" (Vát, Magyar László utca 116/2 hrsz) a meglévő játszótéri eszközök elbontását követően új játszóeszközök beszerzése és telepítése parkosítással.
« Vissza az előző oldalra!

Vát Község Önkormányzata - Magyar