Hírek / Avar és kerti hulladék égetése

Avar és kerti hulladék égetéseAVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lakossági igényeknek megfelelően, a korábbi időpontokhoz igazodva, ismét lehetővé tette az önkormányzat a belterületi égetést. Az erről szóló önkormányzati rendelet 2021. március 12. és 2021. május 15. napja között marad hatályban.

Ezen időszakban megengedett a belterületi égetés

Szerdán: 8:00 – 18:00 között

Szombaton: 8:00 – 12:00 között

Egyéb napokon az égetés továbbra is tilos!

Kérjük Önöket, hogy az égetésnél az alábbi szabályra legyenek tekintettel:

- A kerti hulladékot elsősorban helyben történő komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

- A kerti hulladék az előző pontban foglaltaktól eltérően kizárólag kivételesen indokolt esetben az önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

- Az égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

- Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

- Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl.: benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

- Az égetést telken belül kell végezni, közterületet e célra igénybe venni tilos.

- Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl.: gumit, műanyagot, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.)

- Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

- A fent megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

 

Vát Község Önkormányzata                                         

2021. március 10.
« Vissza az előző oldalra!

Vát Község Önkormányzata - Magyar