Hírek / Falugondnoki állás betöltésére kiírt pályázat

Falugondnoki állás betöltésére kiírt pályázatÁLLÁSPÁLYÁZAT

                                         

Vát Község Önkormányzata

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

Falugondnok

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a falugondnoki szolgálatra vonatkozó egyéb jogszabályokban, továbbá a szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Vát

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.:

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pup József polgármester nyújt a 0630/271-0089-es telefonszámon. A pályázat postai úton Vát Község Önkormányzatának (cím: 9748 Vát, Fő u. 6.) címezve nyújtható be.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Feltételek, előnyök:

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

-Büntetlen előélet

-Cselekvőképesség

-Magyar állampolgárság

-Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

-2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség), Egyéb végzettség, Általános Iskola 8. osztály

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

-a falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzettség megszerzésének 1 éven belüli vállalása.

 

Járművezetői engedély kategória: B

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

-helyismeret

-mikorbusz vezetési gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

-A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázatához csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

-három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.21.

 

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Vát Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vat.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.26.Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Vát Község Önkormányzata

9748 Vát,
Fő u. 6.
Vát Község Önkormányzata
94/543-058
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu
Vát Község Önkormányzata - Magyar