Hírek / Óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre

Óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évreÉRTESÍTÉS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

A Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Nemesbődi Gyöngyvirág Óvodába

2023/2024. nevelési évre

Az óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 26 - 27 (szerda-csütörtök)

szerda: 8 – 16.30; csütörtök: 8 – 12 óra

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától /szeptember 1. / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2023. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, (2023. október 31-ig) feltéve, hogy minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)). Az óvodai felvételről hozott döntésről 2023. június 4. napjáig az óvoda írásban értesíti a szülőket.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A „Jelentkezési lap” átvehető az óvodában.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • valamint a gyermek oltási könyvét
  • továbbá a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodáról bővebb információ az óvoda honlapján található.

Az óvoda felvételi körzete:     NEMESBŐD és VÁT KÖZSÉG területe

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás


« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Vát Község Önkormányzata

9748 Vát,
Fő u. 6.
Vát Község Önkormányzata
94/543-058
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu
Vát Község Önkormányzata - Magyar