Hírek / Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról 2021

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról 2021TISZTELT LAKOSSÁG!
Vát Község Önkormányzata az idei évben is hozzá kíván járulni a tanévkezdéssel
kapcsolatos költségek viseléséhez, azonban az eddigiektől eltérően a támogatást
kérelem alapján induló eljárásban állapítja meg az önkormányzat.
A 2021. augusztus 1. napjától igényelhető a tanévkezdési támogatás az alábbi
feltételekkel igényelhető:
Igénylési időszak: 2021. augusztus 1. – 2021. október 15.
Igénylés feltételei:
• A fenti időszakon belül a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatalba
(vagy annak Váti kirendeltségére) benyújtott és hiánytalanul kitöltött
kérelem! (Tanévkezdési támogatás igénylésére vonatkozó
formanyomtatvány igényelhető a Nemesbődi Közös Önkormányzati
Hivatalban vagy a váti kirendeltségen ügyfélfogadási időben, illetve
letölthető a www.vat.hu weboldalról a Letöltések menüpont Kérelem
alpontjára kattintva.
• Vát község közigazgatási határán belül lakóhellyel rendelkező
gyermek után igényelhető a támogatás.
• Tárgyév szeptember hónapjától tanulói (óvodai, általános iskolai,
középiskolai) jogviszonnyal rendelkező gyermekek után. (Tanulói
jogviszony igazolást a kérelem mellé kötelező mellékelni, amennyiben a
gyermek nem a váti iskolába vagy a nemesbődi óvodába jár)
• A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 150.000
Ft-ot. (A kérelemben feltüntetett jövedelmekre vonatkozó
jövedelemigazolást kérjük a kérelemhez csatolni.)
A fenti feltételeknek megfelelő kérelmek esetén az Önkormányzat
gyermekenként
15.000 ,- Ft

összegű támogatást biztosít a szülőknek/törvényes képviselőknek!
Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy a fenti feltételeknek megfelelő kérelmet nyújt be a
Hivatalhoz. Amennyiben a kitöltésben segítségre lenne szükség, ügyfélfogadási időben
kollégáink állnak szíves rendelkezésükre!
Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek bankszámlaszámmal, a támogatás gyorsabb
folyósítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a kérelmükön jelöljék meg a
támogatás formájánál az átutalást!
Ha további kérdésük lenne a támogatással kapcsolatban, várjuk hívását a 94/354-014
telefonszámon, valamint ügyfélfogadási időben személyesen a Nemesbődi Közös
Önkormányzati Hivatalban.
2021. július 26. VÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATACsatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Vát Község Önkormányzata

9748 Vát,
Fő u. 6.
Vát Község Önkormányzata
94/543-058
Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal
94/354-014
E-mail:
onkormanyzat@vat.hu
Vát Község Önkormányzata - Magyar